Otvoriť menu
DYNTAR Sauna & wellness

Výroba saun

Produkty spoločnosť vyrába vo vlastnom modernom výrobnom závode, kde kvalifikovaný odborníci kladú dôraz na presnosť kvalitu nielen pri výrobe, ale i pri vlastnej montáži. Distribúcia produktov sa realizuje cez vlastné predajné centrá v plížiť firmy vo Vitiněvsi na pobočkách v Prahe a Brne. Ďalej spoločnosť spolupracuje s radom externých obchodných zástupcov po celej ČR.

„Vyrábať predávať kvalitné výrobky, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších zakazníkov. Byť inovátorom v odbore.“

Pri výrobe saunovych kabin sa riadia zásadami, odporúčaniami spoločnosti pre saunu ČR platnú Vyhláškou č.238 / 2011 Ministerstva zdravotníctva z 10. augusta 2011, ktorou sa stanovia hygienické požiadavky pre kúpalisko, sauny a hygienické limity piesku v pieskoviskách vonkajších hracich plôch.

V súčasnosti pracuje v spoločnosti Dyntar spol. s r celkom 25 zamestnancov. Z toho je 18 zamestnancov vo výrobe, 5 v obchodnom oddelení v pomere 1 vo finančnom oddelení. Finančné, obchodné a výrobné oddelenia su riadené samostatnými manažermi.